Nieuws Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Nieuws

 • september 2016
  Einde pensioen in eigen beheer
  22-09-2016

  Einde pensioen in eigen beheer

  Na uitgebreide discussie met het parlement ligt er nu een wetsvoorstel dat per 1 januari 2017 een einde maakt aan de mogelijkheid voor een dga om in eigen beheer bij de bv een pensioenvoorziening op te bouwen. De dga met een pensioen in eigen beheer heeft drie mogelijkheden: 1. afkoop; 2. omzetting in een oudedagsverplichting; 3. niets doen. Afkoop

  Lees verder
 • Betere bescherming erfgenamen tegen schulden
  01-09-2016

  Betere bescherming erfgenamen tegen schulden

  Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden, doordat er een wijziging in het erfrecht is doorgevoerd. Hierdoor hebben erfgenamen, die na het aanvaarden van de erfenis worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de overledene, drie maanden de tijd om de nalatenschap alsnog beneficiair, in plaats van zuiver te aanvaarden.

  Lees verder
 • juli 2016
  Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting
  07-07-2016

  Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

  De bevoegdheid van de inspecteur om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt in beginsel na vijf jaar. Voor in het buitenland aangehouden vermogen of opgekomen inkomsten geldt een verlengde termijn van 12 jaar. Voor de erfbelasting geldt een onbeperkte navorderingstermijn als in de aangifte buitenlandse vermogensbestanddelen niet zijn opgenomen.

  Lees verder
 • Vrijstelling van schenkbelasting
  07-07-2016

  Vrijstelling van schenkbelasting

  Er geldt een vrijstelling van schenkbelasting voor bedragen die worden geschonken aan iemand, die zijn schulden niet kan betalen. Als voorwaarde voor de vrijstelling geldt dat de schenking moet zijn bedoeld om de begiftigde in staat te stellen zijn schulden af te lossen.

  Lees verder
 • juni 2016
  Geen aftrek van rente voor vererfde woning
  23-06-2016

  Geen aftrek van rente voor vererfde woning

  Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting veranderd. Voor nieuwe gevallen geldt sinds die datum dat betaalde hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Voor op 1 januari 2013 bestaande gevallen geldt overgangsrecht.

  Lees verder
 • mei 2016
  Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing bij verhuur onderneming
  26-05-2016

  Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing bij verhuur onderneming

  De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet is bedoeld om de continuïteit van ondernemingen bij overlijden niet in gevaar te brengen door belastingheffing. Voorwaarde voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling is dat de onderneming door de erfgenamen wordt voortgezet.

  Lees verder
 • Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling
  04-05-2016

  Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling

  De Successiewet kent een verhoging van de vrijstelling voor een schenking van ouders aan kinderen. Deze verhoogde vrijstelling kan eenmaal worden toegepast. Er geldt een extra verhoging van de vrijstelling voor een schenking die betrekking heeft op de eigen woning. Ook die verhoging geldt eenmalig.

  Lees verder
 • april 2016
  Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing
  21-04-2016

  Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing

  De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is van toepassing op ondernemingsvermogen dat wordt geschonken of dat vererft. De faciliteit geldt ook voor aanmerkelijkbelangaandelen in een BV, mits de BV een onderneming drijft. Bij de bepaling van het deel van de waarde van geschonken of vererfde aandelen waarop de faciliteit van toepassing is, wordt met de waarde van beleggingsvermogen van de BV geen rekening gehouden.

  Lees verder
 • maart 2016
  Kamervragen fiscale trucs vermogenden
  31-03-2016

  Kamervragen fiscale trucs vermogenden

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het toepassen van fiscale trucs door vermogende particulieren beantwoord. Volgens de staatssecretaris kan het fiscaal voordelig zijn om spaargeld aan te houden in een eigen BV.

  Lees verder
 • december 2015
  Waardering verhuurde zaken voor erfbelasting
  10-12-2015

  Waardering verhuurde zaken voor erfbelasting

  Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor waardebepaling voor de erfbelasting van verhuurde woningen aangesloten bij de WOZ-waarde en de leegwaarderatio. Dat is dezelfde wijze van waarderen als die geldt voor verhuurde woningen in box 3 voor de Wet IB 2001. Daarover heeft de Hoge Raad gezegd dat sprake is van een stapeling van forfaits, waardoor de uitkomst kan afwijken van de werkelijke waarde.

  Lees verder