Nieuws Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Nieuws

 • december 2015
  Aanpassing beleidsbesluit bedrijfsopvolging
  03-12-2015

  Aanpassing beleidsbesluit bedrijfsopvolging

  De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting aangepast. Het besluit bevat een goedkeuring voor de verkrijging van een landbouwonderneming.

  Lees verder
 • november 2015
  Belasting besparen door een testament
  09-11-2015

  Belasting besparen door een testament

  Een goed testament kan helpen om bij overlijden belasting te besparen. Lees hier verder

  Lees verder
 • Denk aan het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden
  09-11-2015

  Denk aan het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden

  Veel ondernemers zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Die voorwaarden bevatten vaak een bepaling over de periodieke verrekening van de inkomsten. Meestal moet verrekening jaarlijks gebeuren, maar in de praktijk vindt periodieke verrekening tijdens het huwelijk vrijwel nooit plaats.

  Lees verder
 • oktober 2015
  Hoge vrijstelling erfbelasting voor gehuwde mantelzorger
  01-10-2015

  Hoge vrijstelling erfbelasting voor gehuwde mantelzorger

  Bij iemands overlijden moet erfbelasting betaald worden door de erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap. Afhankelijk van de relatie tussen erflater en erfgenaam heeft de erfgenaam recht op een zekere vrijstelling van belasting.

  Lees verder
 • september 2015
  Afwikkeling grensoverschrijdende erfenissen eenvoudiger
  10-09-2015

  Afwikkeling grensoverschrijdende erfenissen eenvoudiger

  Op 17 augustus 2015 is een Europese verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen in werking getreden. Deze verordening maakt het voor inwoners van de Europese Unie eenvoudiger om grensoverschrijdende erfenissen af te wikkelen. De nieuwe verordening geldt niet in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

  Lees verder
 • juli 2015
  Wetvoorstel bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden
  09-07-2015

  Wetvoorstel bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden

  Een erfenis is niet per definitie een positief vermogen. De erfenis kan ook uit alleen schulden bestaan of op andere wijze een negatief vermogen vormen. Een voorbeeld daarvan is een erfenis die bestaat uit een huis en een daarop rustende hypotheekschuld. Met een wetsvoorstel worden erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden.

  Lees verder
 • april 2015
  Uit schenking betaalde rente aftrekbaar
  09-04-2015

  Uit schenking betaalde rente aftrekbaar

  Betaalde rente die betrekking heeft op een schuld ter financiering van een eigen woning is aftrekbaar. Rente die niet wordt betaald maar door de crediteur wordt kwijtgescholden is niet aftrekbaar. Inzet van een procedure was het antwoord op de vraag of een schenking van de crediteur aan de debiteur, die wordt gebruikt om verschuldigde rente te betalen, gelijkgesteld moet worden met een kwijtschelding.

  Lees verder
 • maart 2015
  Geen fictieve erfrechtelijke verkrijging
  19-03-2015

  Geen fictieve erfrechtelijke verkrijging

  De Successiewet 1956 regelt de belastingheffing over schenkingen en nalatenschappen. Deze wet bevat een aantal fictiebepalingen. Een daarvan merkt als een verkrijging krachtens erfrecht aan de aangroei van blote naar volle eigendom van een goed waarvan de erflater een vruchtgebruik had.

  Lees verder
 • november 2014
  Toepassing verruimde schenkingsvrijstelling
  27-11-2014

  Toepassing verruimde schenkingsvrijstelling

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de toepassing van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning. Een van de vragen betreft de aanwending van de schenking voor een verbouwing. Voor de toepassing van de vrijstelling is vereist dat de verbouwing voor 1 januari 2017 is afgerond. De vragensteller wil weten of ook vereist is dat de ontvanger van de schenking op het moment van de schenking al een huis gekocht heeft.

  Lees verder
 • oktober 2014
  Verruimde schenkingsvrijstelling en woning in aanbouw
  22-10-2014

  Verruimde schenkingsvrijstelling en woning in aanbouw

  ​De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling is een crisismaatregel die is bedoeld om de woningmarkt te stimuleren. Volgens deze verruimde regeling kan in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 een belastingvrije schenking in verband met een eigen woning worden gedaan van maximaal € 100.000. Het geschonken bedrag moet vóór 1 januari 2015 aan de aankoop van de woning of aan aflossing van de hypotheekschuld zijn besteed.

  Lees verder