Nieuws Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Nieuws

 • juli 2014
  Wijziging huwelijksgoederenrecht op komst
  23-07-2014

  Wijziging huwelijksgoederenrecht op komst

  Uitgangspunt van het Nederlandse het huwelijksvermogensrecht is de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Wie niet van tevoren huwelijkse voorwaarden laat opmaken om de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk afwijkend te regelen, trouwt in gemeenschap van goederen. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter modernisering van het huwelijksvermogensrecht.

  Lees verder
 • april 2014
  Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling op aandeel in onroerendgoed-BV
  23-04-2014

  Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling op aandeel in onroerendgoed-BV

  ​De bedrijfsopvolgingsregeling is een faciliteit voor de schenk- en erfbelasting. De verkrijging van ondernemingsvermogen is (grotendeels) vrijgesteld als de verkrijger voldoet aan de voorwaarde dat hij de onderneming voortzet. Aandelen die bij de schenker of erflater tot een aanmerkelijk belang behoorden vallen onder ondernemingsvermogen. De vennootschap moet wel een materiële onderneming drijven.

  Lees verder
 • november 2013
  Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet is niet discriminerend
  27-11-2013

  Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet is niet discriminerend

  ​De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is geen verboden vorm van ongelijke behandeling. Dat is het oordeel van de Hoge Raad in een aantal proefprocedures. Aanleiding daartoe was een uitspraak van de rechtbank Breda uit 2012. Deze uitspraak heeft een stroom aan bezwaarschriften tot gevolg gehad.

  Lees verder
 • november 2012
  Controleer de WOZ-waarde!
  12-11-2012

  Controleer de WOZ-waarde!

  De WOZ-waarde is niet alleen van belang voor lokale heffingen als de onroerendezaakbelasting en waterschapslasten, maar ook voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), de schenk- en erfbelasting en de hypotheek.

  Lees verder
 • Procedure massaal bezwaar erf- en schenkbelasting
  02-11-2012

  Procedure massaal bezwaar erf- en schenkbelasting

  De rechtbank Breda heeft onlangs in een procedure over de erfbelasting geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling ook moet gelden voor privévermogen.

  Lees verder
 • december 2011
  Samenloop schenkbelasting en overdrachtsbelasting
  21-12-2011

  Samenloop schenkbelasting en overdrachtsbelasting

  Bij schenking van een onroerende zaak is zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting verschuldigd over de waarde van de zaak. Omdat er dan sprake is van een cumulatie van belastingheffing, geldt er een samenloopbepaling.

  Lees verder
 • Bij overlijden opeisbare schenking
  14-12-2011

  Bij overlijden opeisbare schenking

  Met ingang van 1 januari 2003 gelden geen vormvoorschriften meer voor schenkingen. Er geldt een uitzondering voor zogenaamde schenkingen ter zake des doods. Dat zijn schenkingen die pas na het overlijden van de schenker worden uitgevoerd. Volgens het Burgerlijk Wetboek vervalt een dergelijke schenking door het overlijden van de schenker, tenzij de schenking in een notariële akte is vastgelegd.

  Lees verder